zasady

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił stronę, przez którą od dnia 1 lipca 2021 r. będzie przyjmował deklaracje o tym, czym Polacy ogrzewają domy i budynki.

https://zone.gunb.gov.pl/

Deklaracja dotyczy źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Celem stworzenia centralnej bazy jest chęć poprawy jakości powietrza poprzez likwidację substancji powodujących smog.

Na złożenie deklaracji w przypadku istniejących budynków jest 12 miesięcy, dla nowych domów  14 dni od uruchomienia źródła ciepła i 14 dni od daty zaistnienia zmian dla każdej wymiany źródła ciepła.

Deklarację można będzie złożyć w formie elektronicznej - wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód  lub papierowej – wypełniony dokument można złożyć w Urzędzie Gminy  lub wysłać listem.

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

zasady

notes

Burmistrz Barlinka zaprasza na II część spotkania w sprawie omówienia aspektów planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 - etap II", które rozpocznie się dnia 06.07.2021 r. o godz. 16.00 w Barlineckim Ośrodku Kultury w Barlinku ul. Podwale 9.

zaproszenie na spotkanie

 

Postoje mammobusów

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne.

Poniżej wykaz postojów mammobusów w naszym powiecie w lipcu:

 • 04.07, Boleszkowice, ul. Słoneczna 24, przy Urzędzie Gminy, godz. 9-15, Largo, tel. 61 222 37 00
 • 04.07, Myślibórz, ul. Ogrodowa 9, przy przychodni, godz. 9-12, Largo, tel. 61 222 37 00
 • 04.07, Dębno, ul. Piłsudskiego 10, przy SP Nr 1, godz. 14-16, Largo, tel. 61 222 37 00
 • 26.07, Barlinek, ul. Jeziorna 8, przy starym tartaku obok szkoły, godz. 9-17, Geneva Trust, tel. 58 767 34 44
 • 26.07, Dębno, ul. Piłsudskiego 9, przy SP Nr 1, godz. 9-17, Geneva Trust, tel. 58 767 34 44
 • 27.07, Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, przy Urzędzie Gminy, godz. 9-17, Geneva Trust, tel. 58 767 34 44
 • 27.07, Myślibórz, Rynek im. Jana Pawła II, przy UM, godz. 9-17, Geneva Trust, tel. 58 767 34 44
 • 27.07, Dębno, ul. Piłsudskiego 10, przy SP Nr 1, godz. 9-16, Lux Med, tel. 58 666 24 44
 • 27.07, Barlinek, ul. Jeziorna 8, parking przy starym tartaku, godz. 9-16, Lux Med, tel. 58 666 24 44
 • 28.07, Boleszkowice, ul. Poznańska 11, przy OSP, godz. 9-16, Lux Med., tel. 58 666 24 44
 • 29.07, Barlinek, ul. Jeziorna 8, parking przy szkole ekonomii, godz. 9-16, Lux Med, tel. 58 666 24 44

 

Kto może skorzystać z bezpłatnej mammografii?

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50 - 69 lat (rocznikowo), które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

U kobiet, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej

mammografii, badanie wykonuje się po upływie 12 miesięcy.

UWAGA: Do badania w ramach programu nie jest potrzebne skierowanie.

Wcześniejsza rejestracja

Przed badaniem należy zarejestrować się telefonicznie lub elektronicznie za pomocą formularza na stronie operatora mammobusu. W celu weryfikacji uprawnień do badania niezbędny będzie dowód osobisty. Poza tym na badanie należy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Zasady sanitarne

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami operatora mammobusu, środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

Personel medyczny prosi o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej w wyznaczonym podczas rejestracji czasie.

 

postoje mammobusów

plakat

KRUS zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza młodzież w wieku od 15 do 23 lat do udziału w konkursie filmowym „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”. Honorowy Patronat nad konkursem w roku Jubileuszu 30-lecia funkcjonowania KRUS sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym. Celem konkursu jest m.in. promowanie bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmu na temat trzech filarów międzynarodowej kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu złotych zasad.

Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi i finansowymi.

Na zgłoszenia konkursowe czekamy od 30 czerwca do 30 września br. Zapraszamy do udziału!

Informacja o konkursie

 

 

 

Zdjęcie w Urzędzie

W środę 23.06.2021 r. delegacja ze Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Bratek odwiedziła Urząd Miejski by osobiście podziękować Burmistrzowi Barlinka Dariuszowi Zielińskiemu za pomoc przy organizacji II Mistrzostw Nordic Walking Osób Niepełnosprawnych.

Podkategorie