miniaturka

W dniu 22 października 2021 r. Burmistrz Barlinka podpisał z firmą Sebastian Owczarz z siedzibą w Moczkowie umowę na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa ulicy Kościuszki i ulicy Pułaskiego w Barlinku”.

W ramach umowy z Wykonawcą wykonany będzie następujący zakres robót:

  • przebudowa drogi na długości łącznie około 600 metrów;
  • w zakresie ul. Kościuszki – wymiana nawierzchni jezdni z wyregulowaniem jej szerokości, wykonaniem chodników dla pieszych oraz wjazdów na przyległe posesje, wykonanie nowej konstrukcji jezdni oraz elementów uspokojenia ruchu. wymiana wpustów deszczowych oraz zwieńczeń studni kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, remont odcinków sieci kanalizacji deszczowej;
  • w zakresie ul. Pułaskiego – wykonanie nowej konstrukcji jezdni z betonowej kostki brukowej.

Za wykonanie projektu budowlanego odpowiadało Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego z siedzibą w Chwalęcicach.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji treści złożonych ofert, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy pzp. Koszt przyjętej oferty to 1 560 424,06 zł brutto.

Powyższe zadanie w zakresie przebudowy ulicy Kościuszki w Barlinku jest finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dofinansowania tego zadania dotyczącego przebudowy drogi to ok. 934 000,00 zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2022 r.

 

 

miniaturka

18 października 2021 r. z okazji Dnia Poczty Polskiej Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku Rafał Szczepaniak odwiedzili barlinecki Urząd Pocztowy. Przekazali na ręce wszystkich pracowników podziękowania za codzienną pracę, która jest ważną służbą społeczną. Były także życzenia satysfakcji z pełnionych obowiązków zawodowych i dużo zdrowia.

 

 

miniaturka
miniaturka

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI

że w dniu 18 października 2021 r. o godz. 1530

w Sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, ul. Podwale 9

 odbędzie się

 

XLIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
  4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Barlinka o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Spółce - Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku - w związku z inwestycją spółki przy ul. 11 Listopada 14 - budynek B.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie obrad.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W BARLINKU

Mariusz Józef Maciejewski

miniaturka

Burmistrz Barlinka oraz Barlinecki Ośrodek Kultury zapraszają na spotkanie z okazji DNIA SENIORA, które odbędzie się 22.10.2021 r. (piątek) godz.17:00 w sali widowiskowej BOK ul. Podwale 9.

 

W PROGRAMIE:

- Występy zespołów śpiewaczych: ,,Sonata” i ,,Romantic” oraz Antoniego Płaczka

- Tańce w wykonaniu grupy artystycznej BUTW

- Wyróżnienia, podziękowania i życzenia.

 

Serdecznie zapraszamy

Podkategorie