Herb Schneverdingen

Friedrich Heine zasiadał w pierwszej Radzie Miejskiej w Schneverdingen i od samego początku był aktywnym uczestnikiem tworzenia partnerstwa miast. Z Barlinkiem był związany od samego początku. Jego koncepcja rozwoju partnerstwa miast zakładała tworzenie więzi nie tylko na poziomie politycznym, ale przede wszystkim społecznym.  Jako członek, a później skarbnik, Niemiecko – Polskiego Towarzystwa w Schneverdingen, aktywnie działał na rzecz podtrzymywania istniejących i tworzenia nowych inicjatyw lub wydarzeń łączących nasze miasta.


Zmartwychwstanie jest naszą wiarą,

aby spotkać się z nadzieją

i by pamiętać o naszej miłości.

Św. Augustyn z Hippony.

 

Za liczne wyrazy szczerych kondolencji, zwłaszcza za słowa i listy pocieszenia, kwiaty, wieńce i darowizny z powodu odejścia mojego drogiego męża i naszego kochanego ojca

Friedricha Heine (11.03.2021)

Chciałabym serdecznie podziękować.

W ostatnim czasie mogliśmy doświadczyć jak wiele okazano nam miłości, przyjaźni i wdzięczności za co bardzo mocno dziękuję.
w imieniu rodziny

Magdalene Heine.

 


 

Szanowny Panie Burmistrzu!

Szanowni pracownicy Urzędu Miejskiego!


Chciałabym Wam serdecznie podziękować za Wasze kondolencje z powodu śmierci mojego męża

Friedricha Heine

Było by dla mojego męża nieżyjącego męża wielkim szczęściem gdyby partnerstwo i kontakty pomiędzy naszymi miastami były dalej rozwijane i podtrzymywane.
Z tą myślą przesyłam Wam pozdrowienia.

Magdalene Heine.

 

syreny

W dniach od 17 do 21 maja 2021 roku zaplanowano przeprowadzenie ćwiczenia RENEGADE-SAREX-21  z wykorzystaniem systemów alarmowania.  W ramach ćwiczenia w dniu 20 maja br. na terenie Barlinka mogą zostać włączone syreny alarmowe Termin uruchomienia syren przewidziano w godz. 8.00 – 11.00.  w celu sprawdzenia systemu wykrywania i ostrzegania ludności na wypadek zagrożenia.  

notes

pismo

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

plakat

Barlinecki Ośrodek Kultury

Niezapominajkowa Noc Muzeów „W świecie Barlineckiej Romy" 15 maja 2021r.

W programie:

ECS ul. Leśna 1 godz. 14.00
Galeria im. Romany Kaszczyc (otwarta dla zwiedzających od 14.00-18.00)

Rynek Miejski godz. 16.00
Niezapominajkowy happening (wystąpią m.in. Teatr Poezji Wiatrak)

Muzeum Regionalne godz. 18.00
Wernisaż wystawy „Twórczość Romy inspiracją artystów" (bezpłatne zwiedzanie muzeum 18.00-23.00)

W wystawie udział biorą:
Ewa Buksalewicz-Moskal, Elżbieta Czarnecka, Natalia Czarnecka-Diling, Bogusław Doba, Anna Gasek, Piotr Jan Gil, Elżbieta Iwko, Krzysztof Kłosowicz, Mirosław Małecki, Katarzyna Mielcarek,
Danuta Olszewska, Bernardeta Pewniak, Bronisław Pilich, Krystyna Ruminkiewicz, Janusz Sakowicz, Maria Silska, Małgorzata Sobieska, Maria Szymańska, Zbigniew Olchowik, Krzysztof Trzaska.

Impreza towarzysząca: “Niezapominajkowy spacerek NW" 13 maja godz. 10.00 Park im. Emanuela Laskera

Sponsorzy:
GBSBank, HaCon, Powiat Myśliborski, SM PIAST

zdjęcie straż pożarna drzewo

Od jakiegoś czasu, w internetowej przestrzeni publicznej, pojawiają się informacje o konieczności ratowania starych drzew w Barlinku. Dotyczy to drzew rosnących przy ulicach: Pełczyckiej, Strzeleckiej, Dworcowej, w parku przy ul. Gorzowskiej.

Przekazywane informacje wskazują głównie na złą ocenę stanu tych drzew przez urzędników i z drugiej strony – zaangażowania grupy aktywnych osób, które za wszelką cenę je chronią.  Jest to jednak niepełne przedstawienie tego zagadnienia.

Wszystkie te drzewa są stare i czas swojej najlepszej, witalnej siły rozwoju mają już dawno za sobą. Pochodzą z przedwojennych nasadzeń. Sadzone były w innych, wtenczas występujących warunkach środowiskowych i w zupełnie innym otoczeniu. Wówczas, ruch pojazdów był niewielki i składały się na niego w ogromnej części furmanki konne. Drzewa te, pod wpływem wielu nowych, zmiennych warunków, dużego natężenia ruchu pieszego i samochodowego, jak również swego wieku, stały się niebezpieczne dla współczesnych użytkowników dróg i chodników. Ich planowane usunięcie wynika, przede wszystkim, ze względów bezpieczeństwa,  planów inwestycyjnych, a także z obydwu tych powodów jednocześnie, służących zaspokojeniu potrzeb mieszkańców i odwiedzających Barlinek.

Jak niebezpieczne jest pozostawienie tak starych drzew w przestrzeni publicznej, można było dowiedzieć się kilka dni temu, tj. 29 kwietnia 2021 r., kiedy to na ul. Pełczyckiej doszło do nieszczęścia. Na jadący tą ulicą samochód spadło jedno z drzew – rosnących w pasie drogowym.

 

Foto: OSP Barlinek i UM

Do tak niebezpiecznych zdarzeń dochodziło już wiele razy w latach ubiegłych. W październiku 2010 r. duży konar spadł na budynek mieszkalny przy ul. Pełczyckiej powodując wiele szkód i groźbę utraty dachu nad głową dla mieszkańców. „O włos od tragedii” 2010 r. (Barlinek24). Kolejne informacje o drzewie, które upadło na drogę na ul Pełczyckiej zawiera artykuł „Strażacy mają pełne ręce roboty” 2013 r. (Barlinek24), czy też „W drzewo na ul. Pełczyckiej” 2019 r. (Barlinek24).

Ogromną szkodę spowodowało także przewrócone drzewo kasztanowca, które w czerwcu 2016 roku upadło na dach przystanku PKS przy ul. Dworcowej.

Źródło: ebarlinek.pl

Dach na dużej części wiaty został  zniszczony. Na szczęście, nie było wówczas nikogo na przystanku, bo mogło dojść do tragedii, nawet ze skutkiem śmiertelnym. To są najbardziej niebezpieczne przykłady realnych zagrożeń powodowanych przez te stare drzewa. Oczywiście, było wiele mniejszych zdarzeń, kiedy to spadające gałęzie zagrażają pieszym, korzystającym z chodnika, z przystanku, jak również dla kierujących pojazdami. Podobnie niebezpieczne sytuacje zdarzają się w parku przy ul. Gorzowskiej. Tam także ze starych drzew spada wiele suchych i zasychających gałęzi powodując zagrożenie dla spacerowiczów i innych użytkowników tego terenu, w tym dzieci bawiących się na placu zabaw.

W związku z tym, ważnym aspektem jest nie tylko uroda i wartość historyczna tych drzew, ale przede wszystkim niebezpieczeństwo, jakie one powodują. Ich stan zdrowotny, szczególnie związany z wiekiem, budzi wiele wątpliwości. Trudne warunki wzrostu i życia, jakie występowały przez te wszystkie lata miały i mają negatywny wpływ na kondycję tych drzew. Przytoczone przykłady mówią same za siebie, potwierdzając  powodowane przez nie realne zagrożenie i skłaniając do refleksji: czy naprawdę nie można tego uniknąć?

Dbając o środowisko miejskie nie zapominajmy o tym jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo nas wszystkich, mieszkańców i gości Barlinka. Zwłaszcza, że drzew wokół siebie mamy bardzo dużo, gdyż żyjemy  niemal w Puszczy Barlineckiej.

Nie dajmy się ponieść emocjom, ale świadomie i realnie oceniajmy fakty i zachowujmy rozsądek.          

 

UM Barlinek

Podkategorie