Dniu 20 kwietnia br. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński spotkał się z przedstawicielami organizacji senioralnych, działających na terenie Gminy Barlinek. Celem spotkania było omówienie zasad wyboru do Barlineckiej Rady Seniorów II kadencji.

  Pierwsza kadencja Barlineckiej Rady Seniorów trwała 2 lata i zakończyła się 25.04.2020 r., jednak z powodu stanu epidemiologicznego wybory do II kadencji Barlineckiej Rady Seniorów zostały odłożone i przeprowadzone zostaną 10 maja br.

  Termin naboru kandydatów do Barlineckiej Rady Seniorów II kadencji, kandydatów do Komisji Wyborczej Barlinecka Rada Seniorów oraz uczestników Walnego Zebrania określone zostały w Zarządzeniu Nr 52/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Barlineckiej Rady Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania.

   W swoim założeniu Rada jest miejscem, w którego skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w Naszej Gminie i które stwarza możliwość dialogu oraz redagowania wspólnej wizji rozwoju oferty senioralnej w gminie. W swoich założeniach kompetencje Barlineckiej Rady  Seniorów skupiają się wokół:

 • Opiniowania projektów  aktów  prawa  miejscowego  dotyczących  problemów  ludzi starszych;
 • Inicjowania działań na rzecz seniorów;
 • Konsultowania i ustalania priorytetów w kierunkach polityk i zadań realizowanych na rzecz seniorów;
 • Wydawania opinii i formułowania wniosków w sprawach dotyczących seniorów;
 • Informowania społeczności lokalnej o działaniach podejmowanych na rzecz środowiska seniorów;
 • Podejmowania działań mających na celu wykorzystywanie potencjału i wolnego czasu seniorów do budowania wolontariatu seniorów;
 • Dążenia do odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych;
 • Inicjowania działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym;
 • Współpracy z organizacjami i instytucjami społecznymi, działającymi na terenie Gminy Barlinek oraz wymiana doświadczeń z Radami Seniorów na terenie kraju;
 • Budowania pozytywnego wizerunku seniorów;
 • Upowszechniania wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.

Zapraszamy organizacje senioralne do zgłaszania swoich przedstawicieli do pracy w Barlineckiej Radzie Seniorów II kadencji. Terminy naboru kandydatów i wzory druków zgłoszenia zostały określone w ww. zarządzeniu.

 

 

 

miniaturka
miniaturka

W 2022 roku Dzień Ziemi przypada na 22 kwietnia (piątek).

W latach siedemdziesiątych XX w. ustanowiono dwa święta o Identycznej nazwie Dzień Ziemi. Ten obchodzony 22 kwietnia powstał za sprawą nurtów proekologicznych w USA i został wypromowany przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. I to dlatego Dzień Ziemi w Stanach Zjednoczonych jest obchodzony właśnie głównie 22 kwietnia. Kwietniowe obchody w kolejnych latach się upowszechniały co sprawiło, że tę datę obchodów przyjmowało coraz więcej organizacji na całym świecie. W Polsce często nazywany jest także Światowym Dniem Ziemi.

Jako Światowy Dzień Ziemi obchody w Polsce organizują między innymi Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz liczne szkoły i inne placówki związane z nauką. Dzień Ziemi corocznie jest koordynowany przez amerykańską organizację Earth Day Network z siedzibą w Waszyngtonie. W Polsce Dzień Ziemi w dniu 22 kwietnia obchodzony jest od 1990 roku i koordynowany przez lata był przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej z Warszawy.

Dzień Ziemi corocznie odbywa się pod innym tematem przewodnim. Oto kilka haseł z poszczególnych lat:

- Zainwestuj w Naszą Planetę (hasło przewodnie 2022 r.)
- Przywróć naszą Ziemię (2021)
- Działanie na rzecz klimatu (2020)
- Chroń nasze gatunki (2019)
- Zatrzymajmy zanieczyszczenie plastikiem (2018)
- W kierunku natury (2017)
- Z energią zmieńmy źródła (2016)
- Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna (2015)
- Zmieniaj nawyki - nie klimat (2014)

Podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi w Polsce organizowane są liczne konferencje i festyny ekologiczne połączone ze zbiórką odpadów opakowaniowych, elektroodpadów i baterii. Prowadzone są szeroko rozumiane działania edukacyjne angażujące setki tysięcy nauczycieli, studentów i partnerów, aby edukować i inspirować kolejne pokolenie liderów ochrony środowiska.


Dom dla wszystkich żywych stworzeń. Niepowtarzalna planeta, jedyna w swoim rodzaju we wszechświecie. Ziemia - arcydzieło stworzenia. Wszyscy używamy wszystkiego, co daje nam nasza planeta: wody, powietrza, światła słonecznego, temperatury, roślin, zwierząt, oceanów i gór. Niestety Ziemia i całe środowisko są konsekwentnie niszczone przez nas - ludzi. Istotnie, dla każdego z nas bardzo ważne jest, abyśmy to zrozumieli i podjęli działania, aby temu zapobiec. Dlatego Dzień Ziemi jest koniecznością.

 

Dlaczego obchodzimy Dzień Ziemi?

Obchody rozpoczęto od pomysłu świętowania dnia ku czci Ziemi, ale także od koncepcji pokoju. Dzień Ziemi obchodzony corocznie 22 kwietnia to doskonała okazja do upublicznienia stanu naszej planety. Dzień Ziemi powinien być znacznie dłuższy niż jeden dzień. To musi być historyczny moment, kiedy obywatele świata powstają w ramach wspólnego wezwania do kreatywności, innowacji, ambicji i odwagi, których potrzebujemy, aby sprostać naszemu kryzysowi klimatycznemu i wykorzystać ogromne możliwości, jakie niesie przyszłość bezemisyjna.

Jak Dzień Ziemi pomaga środowisku?

Inicjatywa skupia się na zachęcaniu mieszkańców naszej planety do znaczących działań. Stara się również wpływać na różne obszary życia na Ziemi, takie jak: działania na rzecz klimatu, nauka i edukacja, ludzie i społeczności, ochrona i renowacja, tworzywa sztuczne i zanieczyszczenia. W każdym z tych zagadnień Dzień Ziemi podkreśla konkretne problemy, z którymi wszyscy musimy się zmierzyć. Efekt? Wiele sukcesów na przestrzeni lat, takich jak np.: posadzenie setek milionów drzew w 32 krajach, rozpoczęcie Wielkiego Globalnego Sprzątania czy organizacja największych wydarzeń ekologicznych związanych z wolnością słowa w historii świata. Nie ma wątpliwości, że Dzień Ziemi to realna pomoc dla środowiska.

Co mogę zrobić z okazji Dnia Ziemi?

Jak podaje oficjalna witryna Dnia Ziemi: „zmiana zaczyna się od działania”. Jeśli chcesz pomóc w ochronie naszej planety i środowiska, możesz podjąć działania, na przykład dołączając do corocznego globalnego sprzątania - ale najlepiej byłoby, gdybyś robił to regularnie, a nie tylko raz w roku. 22 kwietnia to jednak świetna okazja, aby zacząć i zachęcić innych do zrobienia tego samego. Możesz także zostać członkiem Dnia Ziemi, co jest jednym z najbardziej znaczących i bezpośrednich sposobów wspierania inicjatywy. Szkoły są również zachęcane do przyłączania się co roku do obchodów! Mogą zostać organizatorami jednego z tysięcy wydarzeń odbywających się każdego Dnia Ziemi, a nawet zarejestrować to na oficjalnej stronie Dnia Ziemi. To świetny sposób, aby nauczyć uczniów, jak ważne jest dbanie o planetę Ziemię.

Mamy tylko jedną planetę i każdy z nas musi troszczyć się o nią codziennie.
Poniżej zaledwie kilka przykładów, co dobrego możemy zrobić dla środowiska:

 • Zaplanujmy dzień bez samochodu – gdy tylko jest to możliwe zostawiajmy auto w garażu, korzystajmy częściej z roweru czy komunikacji miejskiej, poruszajmy się pieszo.
 • Gdy coś nam się zepsuje, naprawiajmy zamiast wyrzucać.
 • Segregujmy śmieci. Pamiętajmy, że tylko niecałe 10% plastiku podlega recyklingowi dlatego na zakupach starajmy się wybierać produkty w szkle, puszkach lub papierowych opakowaniach.
 • Robiąc zakupy, róbmy je z własną torbą, najlepiej bawełnianą. Woreczki foliowe rozkładają się ponad 400 lat!

 

Pamiętajmy, że każdy z nas jest mieszkańcem Ziemi i odpowiada za utrzymanie dobrostanu błękitnej planety!

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do czynnego udziału obchodów Dnia Ziemi.

 

 

 

 

Podkategorie