Życzenia

Z okazji dnia św. Floriana wszystkim Strażakom naszej gminy składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.

Dziękujemy za niestrudzoną gotowość do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego, zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom oraz bohaterską postawę w trudnych działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Niech Wasza służba drugiemu człowiekowi będzie źródłem osobistej satysfakcji, społecznego uznania i wzorem do naśladowania.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej                  Burmistrz Barlinka

               w Barlinku                                   /-/ Dariusz Zieliński

       /-/ Mariusz Maciejewski                         

 

 

Barlinek, 4 maja 2021 r.

 

Życzenia

Flaga Polski

Tylko raz w roku mamy kumulację świąt o charakterze państwowym następujących po sobie. Początek maja witamy: Świętem Pracy, Dniem Flagi Rzeczpospolitej Polski oraz Świętem Konstytucji 3 Maja.

Święto Pracy

Święto pracy tradycyjnie obchodzone jest 1 maja, jest to również Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, który kultywowany jest w wielu krajach na świecie.

Geneza powstania święta pracy związana jest z  ruchem robotniczym Stanów Zjednoczonych. W jednej z fabryk w Chicago doszło do strajku, który kilka dni później przerodził się w zamieszki w centrum miasta.  Wydarzenia te miały miejsce na początku maja 1886 roku. 3 lata później święto pracy ustanowiła II Międzynarodówka, czyli organizacja zrzeszająca partie komunistyczne wielu krajów.

Pierwotnie święto pracy obchodzone było spontanicznie. Robotnicy gromadzili się wspólnie i demonstrowali, ale nie były to oficjalne państwowe obchody. Dopiero po wojnie władza komunistyczna uznała, że święto ludu pracującego miast i wsi zasługuje na godne uczczenie. Spontaniczne wcześniej pochody pierwszomajowe stały się obowiązkowe, a uczestniczyć musieli w nich praktycznie wszyscy tj.: dzieci, młodzież szkolna i osoby starsze.

Od 1890 roku 1 maja było ustanowiony świętem pracy. W Polsce świętem państwowym jest dopiero od 1950 roku.

1 maja jest też dniem wolnym od pracy, podobnie jak w wielu innych krajach. Tego dnia nie pracują również mieszkańcy Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Słowenii, Szwecji czy Włoch.

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polski

Ustanowiony w 2004 roku Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polski, jest doskonałą okazją do dumnego eksponowania flagi na zewnątrz. Tego dnia każdy może wywiesić flagę w swoim oknie i oddać jej w ten sposób cześć.

Wybór 2 maja na Dzień Flagi nie jest przypadkowy. Wiąże się on z wzrostem patriotycznych emocji, jakie towarzyszą nam z okazji poprzedzającego i następnego świąt państwowych, oraz z historycznym faktem umieszczania przez polskich żołnierzy polskiej flagi na Kolumnie Zwycięstwa (Siegessäule) 2 maja 1945 r., w czasie operacji berlińskiej.

2 maja obchodzony jest także Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku obchodzić będziemy 230. rocznicę uchwalenia, przez Sejm Czteroletni ustawy regulującej system prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która powszechnie nazywana jest Konstytucją 3 Maja. Pierwsza w Europie i druga na świecie spisana uchwała zasadnicza, która kształtowała tożsamość suwerennego narodu. Wyraz wielkiej mądrości i dojrzałości ówczesnego narodu.

Zbudowany przez konstytucję system prawny miał na celu wyeliminowanie szlacheckich przywilejów oraz wolnej elekcji. Jej wymiernym skutkiem było przemianowanie Rzeczpospolitej w monarchię konstytucyjną, która co prawda zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale jednocześnie stwarzała możliwość dalszych przekształceń systemowych. Przykładem której było np. wprowadzenie monteskiuszowskiego podziału władzy: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Zmiany polityczne wprowadzone na mocy Konstytucji 3 Maja przyczyniły się do buntu republikanów i sprzeciwu Rosji, która od 1768 roku stała na straży nienaruszalności polskich granic. Zawiązany w Targowicy w nocy z 18 na 19 maja 1792 roku spisek magnacki, w porozumieniu z carycą Katarzyną II, zawiązany celem obrony zagrożonej wolności przeciwko reformom Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja. Spisek targowicki spowodował niewypowiedzianą polsko – rosyjską wojnę w obronie Konstytucji 3 Maja. 24 lipca 1972 roku król Stanisław August Poniatowski przystąpił do  konfederacji targowickiej, co równoważyło się z praktycznym zaprzestaniem obowiązywania przepisów konstytucyjnych. Formalnie odwołanie Konstytucji nastąpiło 23 listopada 1973 roku  na obradach sejmu grodzieńskiego. III rozbiór Polski na 123 lata przekreślił polskie starania państwotwórcze.

Już od samego początku ustanowiono 3 maja świętem narodowym. Zakazanym w czasach rozbiorów, a ponownie przywróconym w 1919 roku. Ponownie zakazanym przez niemieckiego okupanta i w czasach PRL. Od 1990 roku 3 Maja ponownie uznawanym jest za święto narodowe w Polsce.

Loteria NSP

Dokonałeś samospisu?

Weź udział w Loterii i zdobądź jedną z setek nagród

  1. Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 online na spis.gov.pl i uzyskaj unikatowy kod potwierdzający samospis.
  2. Zarejestruj otrzymany kod w terminie od 22.04 do 7.07.2021 r. na stronie Loterii.
  3. Oglądaj transmisje online z losowań i sprawdź, czy wygrałeś! Im szybciej zarejestrujesz się w Loterii, tym więcej szans masz na wygraną!

Więcej informacji na stronie: https://loteria.spis.gov.pl/

Hpai

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii ws. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

zdjęcie plaży miejskiej

OGŁOSZENIE

Gmina Barlinek wydzierżawi teren na sezonowe usługi gastronomiczne w obrębie Plaży Miejskiej w Barlinku przy ul. Sportowej 2 (dz. nr 680 obr 2 m. Barlinek oraz dz. nr 695/1 obr 2 m. Barlinek).

  1. Okres dzierżawy części terenów od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r.  (3 miesiące).
  2. Umowa dzierżawy na czas określony. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie.
  3. Stawka za 1 m2– składana przez oferenta minimum zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 261/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 18 grudnia 2014 r.
  4. Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Barlinku, pokój nr 24 tel. 095 7465 586 na stronie internetowej www.barlinek.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  5. Oferty należy składać w  terminie do 17.05.2021 r.  na adres Urzędu Miejskiego w Barlinku ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego - w godz. od 7.00 do 15.00.

Podkategorie