Mikrofon

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
Więcej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Oprócz projektu Umowy Partnerstwa wyznaczone są już też terminy dotyczące dwóch programów krajowych:

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, 16 kwietnia (piątek)
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 21 kwietnia (środa)
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
 • Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
 • Program Ryby
 • Program Pomoc Żywnościowa

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa.
Patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa - jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Organizacyjnie zadania podjęły się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie zorganizowane będzie w formule on-line (z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Webinar), które uzupełni inne formy konsultacji prowadzone dotychczas przez rząd. Będzie również możliwość oglądania wysłuchań bezpośrednio z wykorzystaniem kanałów YouTube i mediów społecznościowych. Całe spotkanie na bieżąco tłumaczone jest na Polski Język Migowy.Ponieważ zakres tematyczny i terytorialny interwencji w poszczególnych celach polityki będzie omawiany przy okazji kolejnych wysłuchań poświęconych programom krajowym realizującym Umowę Partnerstwa, to w czasie wysłuchania dla Umowy Partnerstwa organizatorzy chcieliby usłyszeć wypowiedzi na tematy horyzontalne, w szczególności:

 • Zasady horyzontalne: równe szanse, partnerstwo, zrównoważony rozwój/zasada nieszkodzenia w nadmierny sposób środowisku (ang. do not significant harm)
 • Wymiar terytorialny planowanych interwencji – jak terytorialnie koncentrować działania
 • Jak uzyskać efekt synergii wydatkując środki unijne?
 • Formy wsparcia finansowego - dotacje i instrumenty finansowe.


Wysłuchanie odwołuje się do tzw. siedmiu zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takie jak: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego. Wysłuchanie jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych), każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Realizacja wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. W żadnym wypadku nie jest prowadzona na zlecenie rządu, tylko we współpracy z rządem (a precyzyjniej z odpowiednim Ministerstwem, odpowiedzialnym za dany program). W oczywisty sposób adresatem uwag jest bowiem właśnie rząd.


Dokładne terminy i zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/
Uwaga! Zgłoszenia udziału w wysłuchaniach publicznych dotyczą zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów).


Daj się wysłuchać!

 

Logo OPS

Szanowni Państwo,

23 lutego 2021 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Depresji. W tym trudnym, pandemicznym czasie, oprócz codziennych problemów, temat zdrowia psychicznego stał się jeszcze bardziej istotny.

Szacuje się, że aż 1/3 najmłodszego pokolenia stale zmaga się z trudnymi emocjami, takimi jak: lęk, przygnębienie czy smutek. Obecna sytuacja: izolacja, brak kontaktów społecznych i zdalne nauczanie jeszcze bardziej nasilają problem!

W dobie pandemii młodzi ludzie zostali odcięci od swoich grup rówieśniczych, przez co zostaje zaburzona podstawowa potrzeba przynależności. Dzieci tracą jednocześnie motywację do realizowania wyższych potrzeb, takich jak: nauka, rozwijanie swoich pasji i zainteresowań czy nawiązywanie nowych relacji.

W efekcie nie mają chęci do działania i nie chcą aktywnie uczestniczyć w zdalnych lekcjach czy dodatkowych zajęciach. Najmłodsi nie mają także ochoty na robienie rzeczy, które wcześniej sprawiały im radość. To poważny problem, który będzie miał konsekwencje w przyszłości!

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w marcu br. gmina Barlinek przystąpiła do kampanii edukacyjnej pt. „Otwórz się na pomoc” przygotowanej przez Polska Press Sp. z o.o.

Otwórz się na pomoc 😊 razem możemy więcej.

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

                                                                                   Eliza Stefaniuk

 

Materiały do pobrania:

Życzenia Wialkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości,pogody ducha i wszelkiej życzliwości
Niech ten szczególny czas napełnia Państwa radością i pozwala na nowo odkrywać piękno otaczającego świata, a Zmartwychwstanie Chrystusa budzi w Waszych sercach nadzieję i pomnaża dobro.

Dariusz Zieliński
Burmistrz Barlinka

Mariusz Maciejewski
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Spis powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021r.

Spis Powszechny to:

 • Obowiązkowe badanie realizowane raz na 10 lat przez Główny Urząd Statystyczny
 • Ustawowa gwarancja ochrony Twoich danych
 • Nowoczesna i bezpieczna formuła spisu on-line

 

Zachodnipomorski Program Antysmogowy

logotyp fundusze

ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY

 

Burmistrz Barlinka przypomina o możliwości składania zgłoszeń o przyznanie grantu  w wysokości:

 • 7 500 zł za likwidację kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianę źródła ciepła,
 • 25 000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła,
 • 50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej stropu w tym dachu) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła.

 

Czytaj więcej na temat Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego

Podkategorie